سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1389

نگاهی متفاوت ولی کمی بدبینانه

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست می کند!

اگر همه بغیر از خودم کور بودند من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم، نه به مبل عالی!