دوشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1389

قیمت ارزش ها

این روزها آدم ها قیمت هر چیزی رو می دونند،

ولی ارزش هر چیز رو نمی دونند.