چهارشنبه 11 اسفند‌ماه سال 1389

تغییر جهان خودی

هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست.