چهارشنبه 6 بهمن‌ماه سال 1389

توهین به یگانگی

شما یگانه اید در این دنیا  !

با مقایسه خودتان با دیگران به این یگانگی توهین نکنید.