یکشنبه 19 دی‌ماه سال 1389

روزها یا لحظات

هیچ گاه روزها را به خاطر نمی‌آوریم!  

این لحظات زندگی هستند که در یادمان می‌مانند.