سه‌شنبه 14 دی‌ماه سال 1389

دعا یا التماس

بسیاری از مردم دعا نمی کنند بلکه فقط التماس می کنند.