چهارشنبه 1 دی‌ماه سال 1389

کو گوش شنوا

آدم‌هایی هستند که وقتی با آن‌ها حرف می‌زنی به جای گوش کردن به حرف شما، دارندبه حرف‌هایی که می‌خواهند به شما بزنند گوش می‌کنند!