یکشنبه 18 مهر‌ماه سال 1389

مشکل یا هزینه

مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست، هزینه است.