پنج‌شنبه 15 مهر‌ماه سال 1389

قرص جوشان

عده ای مثل قرص جوشانند؛  

در لیوان آب که بیاندازیشان طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند 

اما کافی است کمی صبر کنی بعد می بینی که  

از نصف لیوان هم کمترند.