یکشنبه 4 مهر‌ماه سال 1389

تمدن

تمدن، تنها زاییده اقتصاد برتر نیست.  

در هنر و ادب و اخلاق هم باید متمدن بود و برتری داشت.