شنبه 3 مهر‌ماه سال 1389

ماهی دریا

درد من حصار برکه نیست. درد من زیستن با ماهیانه است که 

فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است.