شنبه 3 مهر‌ماه سال 1389

احمق هوشمند

اگر کاری را که می کنی هوشمندانه باشد هیچ اشکالی ندارد تو را احمق بپندارند.