X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1389

پژواک دنیا

دنیا مانند پژواک اعمال و خواست های ماست. اگر به جهان بگویی: ”سهم منو بده...“ دنیا مانند پژواکی که از کوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: ”سهم منو بده....“ و تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی. اما اگر به دنیا بگویی: ”چه خدمتی برایتان انجام دهم؟...“ دنیا هم بتو خواهد گفت: خدمتی برایتان انجام دهم؟