شنبه 23 آبان‌ماه سال 1388

مراقبت از مشتری

اگر شما از مشتریان خود مراقبت نکنید، دیگران این کار را انجام خواهند داد.