پنج‌شنبه 21 آبان‌ماه سال 1388

سرعت یا کیفیت

هیچ وقت سعی نکنید کاری را زود به پایان برسانید! بلکه تلاش کنید تا آن را خوب انجام دهید، چون بعدا کسی نمی پرسد که در چه مدت این کار را انجام داده اید؟ بلکه از خوبی آن سئوال می شود.