دوشنبه 11 آبان‌ماه سال 1388

هفت مورد خطرناک بی خطر

هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند :
ثروت ، بدون زحمت
لذت، بدون وجدان
دانش، بدون شخصیت
تجارت، بدون اخلاق
علم، بدون انسانیت
عبادت، بدون ایثار
سیاست، بدون شرافت