شنبه 31 مرداد‌ماه سال 1388

مشکل و راه حل

مشکلات امروز نتیجه راه حل های دیروز است.