پنج‌شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1388

نشکن نشکنه

در زندگی هرگز چهار چیز را نشکنید. ؛اعتقاد، عهد، رابطه و قلب؛  

چرا که وقتی آنها شکسته شوند صدایی ندارند ولی با درد زیادی همراه هستند.