سه‌شنبه 13 مرداد‌ماه سال 1388

روز اشتباه

اگر روزی با مساله ای روبرو نشدید مطمئن باشید که در مسیر اشتباهی حرکت می کنید.