یکشنبه 17 خرداد‌ماه سال 1388

سخت ترین کار دنیا

سخت ترین کار دنیا، محکوم کردن یک احمق است.