شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1388

نگاه بی نقص

اگر چیزی را نگاه کردید و در آن نقصی ندیدید،حداقل چیزی که می توان گفت این است که خوب نگاه نکرده اید.