دوشنبه 31 فروردین‌ماه سال 1388

عظمت نگاه

عظمت باید در نگاهتان باشد نه چیزی که به آن می نگرید.