شنبه 15 فروردین‌ماه سال 1388

معلم سخت گیر

تجربه یک معلم سخت گیر است اول امتحان می کند بعد درس می دهد.