پنج‌شنبه 20 تیر‌ماه سال 1387

دیوار درایت

از آجر هایی که به سمت تان پرتاپ می شود دیواری مستحکم بسازید.