دوشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1387

اشتباه و آزمایش

کسی که هرگز اشتباه نکرده هرگز چیزی را امتحان نکرده است.