سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387

شغل یا مشتری

بجای شغل؛در پی مشتری باشید. اگر انسان بتواند محصولی عرضه کند که خواهان داشته باشد؛از بیکاری نجات یافته است.