سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387

عشق یا قضاوت

اگر به قضاوت کردن درباره دیگران بپردازید، وقتى براى عشق ورزیدن به آنان باقى نمی‌‌‌ماند.